Παράταση ενός επιπλέον μήνα για το νόμο Κατσέλη

Από το υπουργείο Οικονομίας δόθηκε παράταση ενός επιπλέον μήνα για την προσκόμιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται προκειμένου κάποιος να ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη με βάση τα ευνοϊκά κριτήρια που ορίζει ο νόμος και τα οποία ισχύουν μέχρι το τέλος του χρόνου.

Advertisements
Posted in Πρόσφατες Δημοσιεύσεις | Σχολιάστε

Παράταση υποβολής δηλώσεων

Με Δελτίο Τύπου το Υπ. Οικονομικών ανακοίνωσε την παράταση υποβολής φορολογικών δηλώσεων αναφέροντας ότι:

  1. Η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων για τα νομικά πρόσωπα έχει παραταθεί μέχρι και την Παρασκευή 28.8.15. και
  2. Η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα έχει παραταθεί μέχρι και την Κυριακή 30.8.15. με την πρώτη δόση να είναι την Δευτέρα 31.8.15.
Posted in Πρόσφατες Δημοσιεύσεις | Σχολιάστε

Παράταση των προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων οφειλών

Με Δελτίο τύπου, η Γ.Γ.Δ.Ε. διευκρινίζει: Με σκοπό τη διευκόλυνση των φορολογουμένων και την αποφυγή πρόσθετων επιβαρύνσεων από τη μη έγκαιρη πληρωμή των φορολογικών υποχρεώσεων λόγω της από 28.06.2015 τραπεζικής αργίας, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει ότι οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών παρατείνονται μέχρι και την τρίτη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της εν λόγω τραπεζικής αργίας. Κατά το διάστημα που διαρκεί η τραπεζική αργία δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση με τόκους, πρόστιμα, προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής των κάθε είδους φορολογικών οφειλών, των οποίων οι προθεσμίες καταβολής λήγουν σε ημέρα τραπεζικής αργίας. Η ρύθμιση καταλαμβάνει και τις προθεσμίες καταβολής των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων. Έως την ίδια ημερομηνία παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση.

 

Posted in Πρόσφατες Δημοσιεύσεις | Σχολιάστε

Εφαρμογή υποβολής αιτήσεων για ένταξη στη ρύθμιση χρεών

Δελτίο Τύπου εξέδωσε το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών αναφέροντας ότι τίθεται σε λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής των αιτήσεων για ένταξη στη ρύθμιση χρεών από Παρασκευή 17/4/2015.    Με την παρούσα ρύθμιση ο αριθμός των δόσεων ανέρχεται σε 100 χωρίς προϋποθέσεις και με ελάχιστο ποσό καταβολής δόσης στα 20 ευρώ. Οι οφειλές ρυθμίζονται εφάπαξ ή σε 2 έως 100 δόσεις.  Οι οφειλέτες, εφόσον το επιθυμούν, δύνανται να καταβάλουν ως προκαταβολή  ποσό της επιλογής τους, μεγαλύτερο των 200 ευρώ,  προκειμένου να έχουν ισόποση μείωση από το κεφάλαιο, τις προσαυξήσεις και  τους τόκους του προγράμματος ρύθμισης που θα επιλέξουν. Προκειμένου να ισχύσει αυτή η μερική διαγραφή, θα πρέπει να πληρωθούν κανονικά οι δέκα πρώτες δόσεις της ρύθμισης ή όλες εφόσον η ρύθμιση είναι μικρότερη των δέκα δόσεων.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων ορίζεται:

H 27η Απριλίου 2015, σε περίπτωση σύναψης ρύθμισης με ποσό προκαταβολής.

Η 26η Μαΐου 2015 , σε περίπτωση σύναψης ρύθμισης  μόνο με δόσεις.

Ρυθμιζόμενες οφειλές: Έως 5.000 ευρώ δεν επιβαρύνονται πλέον με προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Άνω των 5.000 ευρώ επιβαρύνονται με τόκο 3% ετησίως. Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός τριών ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης. Εφόσον υπάρξει ρύθμιση με προκαταβολή (μερική εξόφληση) η προκαταβολή καταβάλλεται εντός τριών ημερών από την αίτηση και η πρώτη δόση έως την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα. Οι υπόλοιπες δόσεις καταβάλλονται στο τέλος κάθε μήνα.

Posted in Πρόσφατες Δημοσιεύσεις | Σχολιάστε

Τα νέα έντυπα δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014

Με απόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε., ορίστηκε ο τύπος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014, καθώς και των  λοιπών εντύπων, έντυπο Ε2-αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας και έντυπο Ε3-κατάσταση  οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Η υποβολή όλων των δηλώσεων φορολογίας, γίνεται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου. Για το φορολογικό έτος 2014 η προθεσμία υποβολής της δήλωσης είναι η 30/06/2015, με την πρώτη δόση να καταβάλλεται μέχρι τις 31/07/2015, τη δεύτερη δόση μέχρι τις 30/09/2015 και τη τρίτη δόση μέχρι τις 30/11/2015, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υποβολής της δήλωσης

Posted in Πρόσφατες Δημοσιεύσεις | Σχολιάστε

Καταβολή οικογενειακών επιδομάτων ΟΓΑ

Την Παρασκευή, 6 Μαρτίου, θα καταβληθούν από τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), σε 36.383 δικαιούχους, τα Οικογενειακά Επιδόματα (Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων και Ειδικό Επίδομα Τρίτεκνων και Πολύτεκνων Οικογενειών) που αφορούν τροποποιητικές αιτήσεις (A21) για τα έτη 2013 και 2014.

Πηγή: www.in.gr

Posted in Πρόσφατες Δημοσιεύσεις | Σχολιάστε

Επίδομα Πετρελαίου Θέρμανσης

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων έχει στείλει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τις καταστάσεις με τους δικαιούχους επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης που είχαν υποβάλει αίτηση έως τις αρχές Φεβρουαρίου προκειμένου από την Πέμπτη 5 Μαρτίου να πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης.

Πέραν της εκταμίευσης της 5ης Μαρτίου αναμένεται να ακολουθήσει και δεύτερη πληρωμή των δικαιούχων στο τελευταίο δεκαήμερο του μήνα.

Πηγή: www.in.gr

Posted in Πρόσφατες Δημοσιεύσεις | Σχολιάστε

Παράταση υποβολής του εντύπου Ε11

Με το έντυπο Ε11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) γνωστοποιούνται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υποπαράγραφο ΙΑ.5. παρ. 2 περ. 3β του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α’) από 1/01 έως και 31/01 εκάστου έτους, στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και έχουν καταχωρισθεί στο ειδικό «Βιβλίο Αδειών».

Σύμφωνα με την απόφαση 2640/715/2015 παρατείνεται για το έτος 2015, η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε11 έως και την 28 Φεβρουαρίου 2015.

Πηγή: www.taxheaven.gr

Posted in Πρόσφατες Δημοσιεύσεις | Σχολιάστε

Προθεσμία ως 31 Μαρτίου 2015 για μεταβολές στο Ε9 του 2014

Οι φορολογούμενοι που είχαν μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση εντός του 2014 μπορούν να τις δηλώσουν ως τις 31 Μαρτίου 2015.

Αντίθετα μεταβολές στην περιουσιακή κατάσταση από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά θα πρέπει να δηλωθούν στο Ε9 μέσα σε τριάντα ημέρες από τη μεταβολή.

Τέλος σε ότι αφορά τις κληρονομιές ακινήτων, ο κληρονόμος πρέπει να υποβάλλει τη δήλωση Ε9, μέσα σε τριάντα ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας αποποίησης κληρονομιάς.

Posted in Πρόσφατες Δημοσιεύσεις | Σχολιάστε

Παράταση έως της 2 Μαρτίου 2015 για τις τριμηνιαίες συγκεντρωτικές

Με απόφαση της Γενική Γραμματέας  Δημοσίων Εσόδων δόθηκε παράταση στην υποβολή των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων του ημερολογιακού έτους 2014, όλων των τριμήνων μέχρι και της 2 Μαρτίου 2015. Επιπλέον σε ότι αφορά τις τροποποιητικές καταστάσεις για τη διόρθωση αποκλίσεων των υποβληθέντων στοιχείων αυτές θα υποβάλλονται μέχρι και το τέλος Απριλίου 2015.

Posted in Πρόσφατες Δημοσιεύσεις | Σχολιάστε