Ηλεκτρονικά η υποβολή των εντύπων ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ

Με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας, από την Παρασκευή 1 Μαρτίου γίνεται υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ, στο Πληροφοριακό Σύστημα, από εργοδότες που είναι εγγεγραμμέ¬νοι στα μητρώα εργοδοτών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Με τη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος, δεν απαιτείται πλέον η αυ-τοπρόσωπη παρουσία των εργοδοτών ή των εκπροσώπων τους στις υπηρε¬σίες του ΣΕΠΕ ή του ΟΑΕΔ, προκειμένου να υποβάλλουν έντυπα αρμοδιό¬τητας των παραπάνω φορέων, όπως αναγγελίες πρόσληψης προσωπι¬κού, πίνακες προσωπικού, αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού, αναγγελίες υπερωριακής απασχόλησης, κ.ά.
Η νέα αυτή απόφαση φέρει τέσσερα καινοτομικά στοιχεία που αφο¬ρούν την ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων και συγκεκριμένα:
1) Καθίσταται αδύνατη η συμπλήρωση πεδίων που αφορούν το μισθό ή το ημερομίσθιο εάν αυτός υπολείπεται του νόμιμου νομοθετημέ¬νου κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου όπως θεσπίστηκε με το ν. 4093/2012.
2) Καθίσταται αδύνατη η συμπλήρωση πεδίων που αφορούν την αναλο¬γία μισθού ή ωρομισθίου για τις περιπτώσεις μερικής ή εκ περιτροπής εργασίας αν αυτή η αναλογία υπολείπεται της προκύπ¬τουσας από το νόμιμο νομοθετημένο κατώτατο μισθό ή ημερομίσ¬θιο.
3) Ειδικά για την πάταξη της αδήλωτης εργασίας υποχρεούνται πλέον οι εργοδότες να συνυποβάλλουν ηλεκτρονικά όλα τα νομιμοποιη¬τικά έγγραφα που αφορούν τη νόμιμη πρόσβαση στην αγορά ερ¬γασίας, όπως ενδεικτικά είναι η άδεια διαμονής για πολίτες τρίτων χωρών.
4) Από 1/7/2013 καθίστανται υποχρεωτικά τα δύο νέα έντυπα του Πλη-ροφοριακού Συστήματος Ε9 και Ε10 που αφορούν την ηλεκ¬τρονική υποβολή των Συμβάσεων Εργασίας Μερικής και εκ Περιτ¬ροπής εργασίας, καθώς και την υποβολή των Επιχειρησιακών Συλ¬λογικών Συμβάσεων.
Με τις νέες αυτές προβλέψεις: 1) Διασφαλίζεται και σε επίπεδο διοικητικής εφαρμογής ότι κανένας ερ¬γοδότης δεν μπορεί να συμφωνήσει με τον εργαζόμενο μισθό ή ημερομίσθιο κατώτερο από τα επίπεδα του νόμιμου νομοθετημέ¬νου κατώτατου μισθού, όπως αυτά προβλέφθηκαν και θεσπίστη¬καν με το Ν. 4093/2012. 2) Μπαίνουν σοβαρά διοικητικά αναχώματα κατά της αδήλωτης εργα-σίας. 3) Επιτυγχάνεται η πλήρης παρακολούθηση της μερι¬κής και εκ περιτροπής εργασίας.
Πηγή: http://www.in.gr

Advertisements
This entry was posted in Πρόσφατες Δημοσιεύσεις. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s